Welcome to Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Nanasaheb Mahadik D.Ed. College, Peth
Peth Naka, Tal. Walwa, Dist. Sangli

Mr. Nanasaheb Mahadik
Mr. Rahul Mahadik
Chairman
Secretary

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Nanasaheb Mahadik D.Ed. College), Peth
Tal . Walwa, Dist. Sangli
Tel : + 91 2342 252354
Mob : 9960706823
Email : nmcollegepethnaka@yahoo.in
www.nanasahebmahadik-dedcollege.com